Bạch Dương (21/3 – 19/4) Ngày Mặt Trăng vuông góc sao Diêm Vương chứng tỏ bạn rất có thể là một người cô độc. Bạn...

Bạch Dương (21/3 – 19/4) Mặt Trăng hợp với Mặt Trời thành góc 45 độ, có những việc không thể cưỡng cầu nhất là tình...

Bạch Dương (21/3 – 19/4) Ngày Sao Thủy hợp một góc 135 độ sao Thiên Vương chứng tỏ hôm nay có quá nhiều áp lực...

Bạch Dương (21/3 – 19/4) Mặt Trăng vuông góc với sao Thủy, bạn có lúc rất lầm lì mà ngang tàng, không khống chế được...

Bạch Dương (21/3 – 19/4) Khi Mặt trăng và sao Thổ nằm ở góc lệch nhau 120 độ, Bạch Dương sẽ giành được nhiều thành...

Bạch Dương (21/3 – 19/4) Ngày Mặt Trăng 135 độ sao Thổ chứng tỏ bạn đã làm việc quá sức ảnh hưởng rất nhiều tới...

Bạch Dương (21/3 – 19/4) Khi Mặt trăng nằm ở vị trí vuông góc với sao Thiên Vương, Bạch Dương giành được khá nhiều thành...

Bạch Dương (21/3 – 19/4) Mặt Trăng 120 độ sao Hải Vương cho thấy Bạch Dương lý tưởng hóa mọi thứ và điều này ảnh...

Bạch Dương (21/3 – 19/4) Sao Thủy hợp góc 45 độ với sao Diêm Vương, bạn gặp nhiều trở ngại về công việc nên cần...

Bạch Dương (21/3 – 19/4) Mặt Trăng 60 độ sao Thiên Vương, góc này cho thấy những loại bỏ và thay đổi thuận lợi đối...